آشنایی با شرکت Genereach

dfd

شرکت IQ2000 فعالیت خود را از سال 1993 میلادی در زمینه ساخت کیت های تشخیص PCR بیماری های آبزیان آغار نموده و بعد از سال 1995 تمرکز خود را بر ساخت کیت های تشخیصی بیماریهای میگوی پناییده و ماهیان آب شور قرار داد. شمنا لازم به ذکر است که کیتهای تشخیص IQ2000 از بهترین کیت های تشخیص مولکولی برای تشخیص قطعی بیماری های آبزیان می باشد. این شرکت اولیت کیت تجاری بیماری لکه سفید دسترس بازار را اراِیه داد که پس از آزمایش در بیش از 50 فارم میگو، هچری ها و موسسات تحقیقاتی به عنوان بهترین کیت تشخیصی WSSV شناخته شده است.

Print Friendly, PDF & Email