ادغام دو شرکت صادراتی GGI و SPERMEX آلمان

تشکل جدید GGI-SPERMEX GmbH
در تاریخ 17 آوریل 2018 سهامداران شرکت بین المللی GGI آلمان مستقر در Cloppenburg و شرکت Spermex مستقر در Ottobrunn به اتفاق آرا در جلسه ای مشترک در موزه فضای باز “Museumsdorf” در Cloppenburg تصمیم به ادغام و تشکیل یک شرکت جدید تحت عنوان  GGI-SPERMEX GmbH نمودند.

با این ادغام؛ این دو شرکت قادر خواهند بود تا مواد ژنتیکی بیش از 20 نژاد مختلف شیری، گوشتی، دو منظوره مطرح در دنیا از جمله هلشتاین ( سیاه و سفید – قرمز )، سیمنتال / فلک ویه، جرزی، بروان سویس و … را  تامین نمایند و سالیانه حدود 2.7 میلیون تلقیح تحت پوشش اسپرمهای این کمپانی در سرتاسر آلمان قرار گیرد.

 

ggi-spermex

Print Friendly, PDF & Email