سپاس از حضور صمیمی شما و بازدید از غرفه مهر آذر آپادنا و GGI آلمان در شانزدهمین دوره نمایشگاه های صنعت دام و طیور اصفهان (فروردین-اردیبهشت 97 )

با تشکر از همه کارشناسان – دامداران و دوستان بزرگوار و همچنین سپاس ویژه از مهندس راتق عزیز بعنوان همراه و نماینده فروش اسپرمهای دامی شرکت GGI آلمان در استان اصفهان که ما را در این امر یاری نمودند و امیدواریم میزبان شایسته ای در شانزدهمین دوره نمایشگاه های صنعت دام و طیور اصفهان برای همه عزیزان بوده باشیم.

 

20180419_093123

20180419_092944

Print Friendly, PDF & Email