کاتالوگ اسپرمهای هلشتاین و سیمنتال کمپانی جی جی آی – اسپرمکس ( دسامبر 2019 )

Sire_Catalogue_2019-20_-_Holstein_Red_Holstein_GGI-SPERMEX_GmbH

 

لطفا جهت دانلود کاتالوگ اسپرمهای هلشتاین بر روی لیتک زیر کلیک نمایید:

دانلود کاتالوگ


 

 

 

 

csm_German_Fleckvieh_-_August_2019_-_GGI-SPERMEX_GmbH_de45d49aa5

 

 

لطفا جهت دانلود کاتالوگ اسپرمهای سیمنتال بر روی لیتک زیر کلیک نمایید:

دانلود کاتالوگ

Print Friendly, PDF & Email