با تشکر از همه دامپروران،کارشناسان و دامپزشکان عزیز جهت حضور و بازدید از غرفه GGI در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام طیور و صنایع وابسته تهران 96

IMG_2775

Print Friendly, PDF & Email